19,1000

20,6000

KVK Kanunu Aydınlatma Metni

Değerli Site Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz, Üyelerimiz

Gizlilik Kurallarımız, İletişimler, Site Kullanım Şartları ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek üzere bu metin hazırlanmıştır. Ergen Elektronik(Hasan Ergen) şirketini temsilen kurulan www.ergenelektronik.com Sitemizde (mobil uygulaması dahil), ziyaretçi-üye-müşteri bilgilerinin gizliliği, kişisel verilerin (bilgilerin) korunması, saklanması, işlenmesi-kullanımı-imhası, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda, aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik Kuralları-Politikası ve Uygulama-Kullanım Şartları geçerlidir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Web sitesi üzerinden toplanan ve işlenen tüm Kişisel Veriler, imha, kayıp (kaza sonucu kayıplar dâhil), yetkisiz erişim / kullanım veya ilk kullanım amacı ile uyumsuz kullanım riskini en aza indirecek şekilde saklanacak ve işlenecektir. Ergen Elektronik, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel erişim kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenli transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır. Bu sitede, ziyaretçiler tarafından verilen ve taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerinin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır. Sitemize üyelik, talep ve şikayetlerinizi iletme veya bilgi güncelleme amacıyla girdiğiniz bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

1-Veri Sorumlusu

Ergen Elektronik (Hasan Ergen) Üçgen Mh. 97. Sk. Cangar Apt. No: 6/B-C Muratpaşa / ANTALYA Tel: 0 (242) 247 12 00 Fax : 0 (242) 247 43 77 Web adresi: www.ergenelektronik.com e-mail: info@ergenelektronik.com

2-Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler, Ergen Elektronik tarafından aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilmektedir: • Bilgi iletimini sağlamak, bültenimize veya diğer iletişim yöntemlerine kayıt işlemlerinin yönetilmesi, • Tüketicilerden gelen sorular, talepler ve şikayetlerle ilgilenilmesi ve yönetilmesi • Ergen Elektroniğe telefonla veya elektronik araçlarla ulaşan kişilerin kimliğinin doğrulanması, • İç eğitim ve kalite güvence amaçlarının sağlanması, • Tüketici ilgi alanlarının, isteklerinin ve değişen ihtiyaçlarının anlaşılması, değerlendirilmesi, web sitesinin, mevcut ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve / veya yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, • İletişim ve hedefli reklamların yanı sıra ürün önerilerinin sunulması Ergen Elektronik ayrıca çevrimiçi gezinme, arama ve satın alma davranışları hakkındaki bilgileri ve marka iletişimleri ile olan etkileşimleri (belirli ortak özelliklere sahip gruplar ) bölümler oluşturarak profiller oluşturabilmektedir.

3- Kişisel Verilerin Paylaşılması

• Ergen Elektroniğin yürüttüğü faaliyetler ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler aşağıdaki taraflar ile paylaşılabilmektedir. • İdari amaçların yerine getirilmesi için Ergen Elektroniğin ticari faaliyeti sebebiyle bağlı olduğu kurumlar ve Grup şirketleri ile • Koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması amacıyla Ergen Elektronik bünyesindeki iş birimleriyle • Ergen Elektronik bünyesince kullanılmakta olan teknolojik sistemlere destek sağlayan firmalar ve bu kapsamdaki sistem yöneticileri ile • Müşteri memnuniyeti vb. amaçlar kapsamındaki araştırma firmaları ve reklam/promosyon kapsamındaki ajanslar ile • İşe alım hizmeti kapsamında İnsan Kaynakları firmaları ile • Taleplerin/şikâyetlerin/önerilerin değerlendirilebilmesi, Ergen Elektronik web sitelerini barındıran veya işleten, verileri analiz eden, müşteri hizmetleri sunan ve Ergen Elektronik namına hizmet veren üçüncü taraflar ile • Reklam mecraları, reklam ağları, reklam sunucuları, sosyal medya ağları ve analitik şirketleri veya pazarlama, tanıtım, veri zenginleştirme ile ilgili diğer üçüncü taraflar ile, • İş devirleri sırasında şirket varlıkları yan kuruluşlar veya yeni iş alanları alım satımında kişisel veriler ilgili üçüncü taraflar ile paylaşılabilmektedir. • Yasal zorunluluklardan dolayı ilgili yasal merciler ile aşağıdaki amaçlarla paylaşılabilmektedir. 1) İlgili bir yasanın gerektirdiğini iyi niyete inanıldığında 2) Hükümet yetkililerinin soruşturma yürütmesi talebi üzerine; 3) Uygulanabilir politikaları doğrulamak veya uygulamak için; 4) Dolandırıcılık veya herhangi bir teknik veya güvenlik açıklarını tespit etmek ve korumak için; 5) Acil bir duruma cevap vermek için; 6) Ergen Elektronik ’ e ait web siteleri, Ergen Elektronik veya kamuya ait üçüncü tarafların haklarını, mülkünü, güvenliğini korumak amacıyla.

4- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Ergen Elektronik ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve bahsi geçen amaç bilgisine bağlı olarak çeşitlenmekte ve farklılaşabilmektedir. Bu kişisel veriler kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak, Ergen Elektroniğe ait web sitelerinin ziyaret edilmesi sırasında veri taraması ve web sitesi içerisinde İletişim formu, uzmana danışın formu ya da üyelik formu doldurulması gibi web sitesi veri entegrasyonu yoluyla ayrıca veri sahibinin kendisi tarafından sözlü, yazılı, telefon ve e-mail yoluyla bilgi beyan etmesiyle elde edilmekte olan ve işbu KVK kanununa uyumlu bir şekilde işlenen bu kişisel veri türleri aşağıdaki gibidir: İsim, soy isim, adres, telefon, yaş, ikamet edilen şehir/ülke, e-posta adresi ve web sitesi içerisinde bulunan formlarda yer alan, kullanıcılar tarafından bu formlar aracılığıyla iletilen diğer kişisel verileri • Web sitesinin ziyareti sırasında kullanılan IP adresi, • Web sitesinin kullanıldığı tarih ve saat • Web sitesine bağlanmanıza aracı olan herhangi bir üçüncü parti web sitesi • Sayfa görüntülenme istatistikleri, web sitesine olan izleyici trafiği • Web sitesini kullanmanız hakkındaki diğer hareket bilgileri Ergen Elektronik ile iletişime geçildiğinde kişisel veriler talep edilebilir. Ergen Elektronik Grup şirketleri toplanan bu kişisel verileri birbirleri ile paylaşabilmekte ve bu politikada yer alan amaçlara uygun olarak kullanabilmektedir. Aynı zamanda kişisel veriler ürünlerin, hizmetlerin, içeriğin ve reklamların geliştirilmesi için de kullanılabilmektedir. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi Kişisel veriler Ergen Elektronik bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu Politika’ da da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler ise, Ergen Elektronik tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5-KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları

KVKK’ nın 11. maddesi çerçevesinde • Kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri Ergen Elektronik üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir: • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncelleştirilmesini isteme, • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme, • Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. Veri sahipleri yukarıda listelenmiş haklardan birini kullanmak istedikleri takdirde, taleplerini info@ergenelektronik.com e-posta adresine iletebilirler. Ergen Elektronik, veri sahiplerinden gelecek olan bu talepleri, en geç 30 iş günü içerisinde değerlendirerek geri dönüş sağlayacak olmakla birlikte, bu geri dönüşler yazılı veyahut ta elektronik ortamda olmak suretiyle çeşitlilik gösterebilecektir.

Sorumluluk

Ziyaretçilerin Sitemizden veya Sitemizde link verilen diğer sitelerden / mobil uygulamalardan / her türlü bildirimlerden ve Şirketimize ait diğer birim-mecralardan edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları hertürlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Ziyaretçiler sorumludurlar. Herhangi bir Sitemiz Ziyaretçisinin hukuki/fiili ehliyet durumunu bilemeyeceğimizden, çocukların ve diğer reşit olmayan kişilerin kullanımları, bilgileri ve bunların işlenme-işlemleri hususunda sorumluluk kanuni temsilcilerine ait olup kişisel verilerine (ve duruma göre keza iletişimlere) ilişkin haklarını da kanuni temsilcileri marifetiyle kullanabilirler. Site İçeriği Üzerinde Haklar Sitemizdeki her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Ergen Elektronik firmamıza aittir.